Svátosti


Ve farnosti probíhá příprava ke svátostem. Stačí se domluvit s kněžími. Každý první pátek v měsíci navštěvuje P. Vincenc Svák nemocné. Pokud víte o někom, kdo by měl zájem o duchovní návštěvy, ozvěte se.

Bohoslužby

Drahany

Pátek: 18.00 hod

Neděle: 10.30 hod.


Rozstání

Čtvrtek: 18.00 hod.

Neděle: 9.15 hod.


Rozpis bohoslužeb na měsíc březen

Datum a čas


Pátek 4.5.2018 v 18.00 hod 

Sobota 5.5.2018 v 14.00 hod      

Neděle 6.5.2018 v 10.30 hod                               

Pátek 11.5.2018 v 18.00 hod

Neděle 13.5.2018 v 10.30 hod                    

Pátek 18.5.2018 v 18.00 hod

Neděle 20.5.2018 v 10.30 hod                               

Pátek 25.5.2018 v 18.00 hod                        

Neděle 27.5.2018 v 10.30 hod                           

Úmysl


Za + rodinu Pořízkovu a Krejčí

Svatební mše

Za farníky a děti, které přistoupí k 1. sv. přijímání

Za nemocnou osobu

Za rodiče Julinkovy a Tesařovy

Za + manžele Vašíčkovy a duše v očistci

Za Hynka Šmerdu, rodinu Šmerdovu, Vybíralovu a Tesařovu a bratra Josefa

Za živé a + učitele, kteří působili v naší farnosti

Za + Marii Zouharovou a živou a + rodinu

Liturgická slavnost


-

-

6. neděle velikonoční                                           

-

7. neděle velikonoční, Den matek     

-

Slavnost seslání Ducha Svatého                                                                     

-                                                                                

Slavnost Nejsvětější Trojice