Svátosti


Ve farnosti probíhá příprava ke svátostem. Stačí se domluvit s kněžími. Každý první pátek v měsíci navštěvuje P. Vincenc Svák nemocné. Pokud víte o někom, kdo by měl zájem o duchovní návštěvy, ozvěte se.

Bohoslužby

Drahany

Pátek: 18.00 hod

Neděle: 10.30 hod.


Rozstání

Čtvrtek: 18.00 hod.

Neděle: 9.15 hod.


Rozpis bohoslužeb na měsíc březen

Datum a čas


Neděle 1.7.2018 v 10.30 hod 

Čtvrtek 5.7.2018 v 10.30 hod                                                                                                           

Pátek 6.7.2018 v 18.00 hod    

Neděle 8.7.2018 v 10.30 hod

Pátek 13.7.2018 v 18.00 hod   

Neděle 15.7.2018 v 10.30 hod                            

Neděle 22.7.2018 v 10.30 hod  

Pátek 27.7.2018 v 18.00 hod       

Neděle 29.7.2018 v 10.30 hod

Úmysl


Za rodinu Hrubou a Pírkovu

Za poděkování a přijaté milosti s prosbou o další ochranu panny Marie a všech svatých

Za + Zdenka Lupače

Za + Františka Kalu

Za + rodinu Pořízkovu a Krejčí

Za živou a + rodinu Pořízkovu a Pitákovu

Za rodinu Petrželovu a Dvořákovu

Za živé a zemřelé Anny naší farnosti    

Za + Bohumila Pitáka a duše v očistci

Liturgická slavnost


13. neděle v mezidobí

slavnost sv. Cyrila a Metoděje                                                                                                                

sv. Marie Gorettiová

14. neděle v mezidobí

sv. Jindřich                                           

15. neděle v mezidobí                                           

16. neděle v mezidobí    

sv. Gorazd a druhové            

17. neděle v mezidobí