V naší farnosti se v něděli, 6. května v 10.30 hodin uskuteční slavnost 1. svatého přijímání. Pána Ježíše přijme 6 dětí z naší farnosti. V sobotu 5. května od 9.00 hodin bude příležitost ke svaté zpovědi jak pro děti, tak pro rodiče.


Farní schola hledá nové členy. Ať jsi mladý nebo ne, přijď mezi nás. Zkouška v neděli od 10. hod před mší svatou.


Haity a my

V srpnu minulého roku vyhlásil otec Vincenc sbírku různých věcí pro Haity. Někteří z nás darovali a tady je výsledek našeho snažení. Kontejner je již na Haity. Více se můžete dočíst na: