První písemné zprávy o Drahanech pochází z roku 1309. Je zde zmiňováno městečko Drahany s farou. Za husitských bouří bylo vypáleno a ztratilo svůj význam. Na jeho území zůstala je malá, chudá obec, o kterou neměli kněží zájem, neboť zde byly zabrány i farní majetky. V roce 1633 byla obec Drahany přidělena k farnosti Určice a v roce 1660 do Jedovnic. V období třicetileté války fara s celou obcí téměř zanikla a zůstal zde pouze malý, dřevěný kostel. Stál na místě nynějšího, uprostřed hřbitova a měl jeden oltář a čtyři obrázky svatých.

Kamenný kostel byl postaven v 18. století. Požehnal ho v roce 1790 prostějovský děkan P. František Keller. V roce 1830 přibyla nová fara a vznikla samostatná farnost. Po první světové válce proběhla obnova interiéru kostela a věže. Pohromou se stala druhá světová válka. Kostel utrpěl mnoho škod, ale oprav se dočkal až v letech 1954-62. Okna nesou mozaiky českých patronů a oltář znázorňuje Křest Kristův a smrt sv. Jana Křtitele. Autorem je Raimund Ondráček.

Zdroje: internet, Jan Soldán - kniha "Drahany a region"