Římskokatolická farnost

Drahany 9, 798 61

IČ 658 41 654

fadrahany@ado.cz

Duchovní správce: P. Jan Plodr, tel. 731 621 157

Na faře bydlí kněz důchodce P. Vincenc Svák, tel.  731 405 555