FARNÍ KNIHOVNA

Ve čtvrtek 8. února 2018 byla na faře otevřena knihovna. Najdete zde knihy s duchovní a náboženskou tematikou, českou a zahraniční beletrii, historické knihy a detektivky. Kromě knih si můžete půjčit DVD s křesťanskou tematikou.

Doba otevření:  po páteční mši svaté

Kontaktní osoba: Eliška Mikitová

Čtenářský průkaz je zdarma. Výpůjční lhůta je 3 měsíce.